Nasze realizacje

1

Najważniejsze realizacje w ostatnich latach

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpgreal1.jpgreal2.jpgreal3.jpgreal4.jpgreal5.jpgreal6.jpgreal7.jpgreal8.jpg
 1. Zadania realizowane w ramach GDAŃSKIEGO PROJEKTU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, m.in.:
  • ­przebudowa torowisk w al. Rzeczypospolitej w Gdańsku,
  • ­przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej w Gdańsku,
  • ­przebudowa torowisk w ul. Klinicznej wraz z węzłem Kliniczna w Gdańsku,
  • ­budowa torowiska w ciągu ul. Bulońskiej na odcinku od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 2. Przebudowa układu drogowo-torowego Zajezdni Tramwajowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Wrzeszczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 3. Budowa układu drogowego Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa” w Gdańsku
 4. Wykonanie dróg, sieci i instalacji związanych z obsługą nowego terminala – Droga do radaru wraz z placem manewrowym dla Portu Lotniczego Gdańsk,
 5. Przebudowa ul. Żaglowej w Gdańsku
 6. Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych oraz traktów pieszo – rowerowych na terenie Trójmiasta,
 7. Rewaloryzacja terenów zielonych w uzdrowisku Sopot – renowacja i modernizacja skarpy sopockiej
  i obszarów zieleni miejskiej w jej sąsiedztwie od ul. Haffnera do granicy z Gdynią
 8. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyżowania al. Legionów i al. Rzeczypospolitej
  z Trasą Słowackiego w Gdańsku
 9. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską,
 10. Przebudowa ul. Jaracza w Gdańsku
 11. Wykonanie budowy skrzyżowania ulicy Wałowej wraz ulicą Rybaki Górne przy Europejskim Centrum Solidarności
 12. Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej, budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących sąsiadujące osiedla
  z węzłem integracyjnym przy pętli Nowa Łódzka oraz przebudowa ul. Augustowskiej.
 13. Budowa Drogi Zielonej na odcinku od Al. Niepodległości/ul. Grunwaldzkiej do skrzyżowania ulic Gospody
  i Łokietka wraz z rondem Gospody i fragmentem ul. Łokietka z tunelem dla pieszych” w zakresie robót drogowych
 14. Rozbudowa układu drogowego osiedla studenckiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 15. Przebudowa ul. Pomorskiej w Gdańsku – infrastruktura podziemna, nawierzchnie drogowe, tory tramwajowe
 16. Przebudowa skrzyżowania ulic Nowe Ogrody – 3 Maja – Hucisko – uzbrojenie podziemne, nawierzchnia drogowa, torowiska wraz z wiaduktem nad torami PKP
 17. Budowa ulicy Podwale Przedmiejskie od ul. Łąkowej do ul. Głębokiej – nawierzchnia drogowa, torowiska wraz z infrastrukturą podziemną
 18. Modernizacja ulic na terenie dzielnicy Zabornia wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową i siecią wodociągową
 19. Modernizacja drogi nr 216 Reda – Hel w miejscowościach Puck, Władysławowo i Swarzewo
 20. Przebudowa uzbrojenia podziemnego skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ulicami Partyzantów i Jaśkowa Dolina wraz z przebudową ul. Matejki w Gdańsku
 21. Przebudowa wiaduktu drogowo – tramwajowego Błędnik wraz z dojazdami i obiektami sąsiednimi oraz przebudową skrzyżowania ulic Al. Zwycięstwa i 3-go Maja w Gdańsku
 22. Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska.
 23. Roboty drogowe na potrzeby inwestycji: "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej - Węzeł Ku Ujściu"
 24. Remont i utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta Gdańska
 25. Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych na terenie miasta Gdańsk
 26. Remonty cząstkowe asfaltobetonem dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Zarząd Dróg Wojewódzki oraz na drogach gminnych i powiatowych województwa pomorskiego
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpgreal1.jpgreal2.jpgreal3.jpgreal4.jpgreal5.jpgreal6.jpgreal7.jpgreal8.jpg