O firmie

1

WPRD GRAVEL Sp. z o.o. jest spółką działającą na rynku od niemal 30 lat. Założona została przez 5 wspólników w grudniu 1992r. Początkowo skupiała swoją działalność wyłącznie na robotach drogowych, z czasem rozbudowując swój zakres działalności również o prace związane z utrzymaniem torowisk tramwajowych na terenie Gdańska.

Zakres działalności WPRD GRAVEL Sp. z o.o. obejmuje:

- roboty drogowe

- roboty torowe

- roboty kanalizacyjne

- roboty inżynieryjne

- produkcję i sprzedaż betonów cementowych

- produkcję i sprzedaż betonów asfaltowych i asfaltów lanych

WPRD GRAVEL zatrudnia obecnie blisko 100 osób. Przez lata funkcjonowania na rynku Zarządowi firmy udało się stworzyć stabilny zespół stanowiący wysoko wykwalifikowaną kadrę inżyniersko – techniczną, posiadającą wszelkie związane z branżą uprawnienia. Praca tak skonstruowanej i wyspecjalizowanej kadry przekłada się bezpośrednio na wysoką jakość naszych usług, pozytywnie ocenianych przez naszych Partnerów.

Firma ma swoją siedzibę w Gdańsku, w sąsiedztwie Międzynarodowych Targów Gdańskich Amber Expo oraz Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. Na terenie obejmującym trzy hektary powierzchni posiada własną wytwórnię mas bitumicznych, węzły betoniarskie, odpowiednie zaplecze administracyjno-techniczne, a także bazę transportowo – sprzętową.

WPRD GRAVEL swoją działalnością obejmuje przede wszystkim obszar Trójmiasta oraz województwa pomorskiego. Głównymi odbiorcami usług WPRD GRAVEL są samorządy lokalne, dla których zrealizowaliśmy już i realizujemy wiele istotnych dla regionu inwestycji.

W ostatnich latach firma znacząco powiększyła swój potencjał wykonawczy, osiągając wielkość rocznej sprzedaży na poziomie 60 milionów złotych.

 

POLITYKA JAKOŚCI 


WPRD GRAVEL
dba o zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych usług, zgodnie z europejskimi wzorami i normami. Realizujemy firmową politykę jakości opierając się o wdrożony w 2005 roku System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000.

Certyfikat uzyskaliśmy na prace z zakresu budownictwa drogowego, budowy torowisk, prace inżynieryjne, kanalizacyjne oraz roboty ziemne.

Poza zewnętrzną oceną prowadzonej działalności i jej efektów, w firmie funkcjonuje również wewnętrzny system kontroli oraz laboratorium drogowe, dzięki czemu WPRD GRAVEL gwarantuje utrzymanie właściwego poziomu świadczonych usług i wytwarzanych produktów.

WPRD GRAVEL jest firmą stale rozwijającą się i otwartą na wdrażanie nowych technologii. W tym zakresie współpracujemy z Katedrą Dróg i Mostów Politechniki Gdańskiej, a także w miarę potrzeb z laboratorium drogowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

cert jakosc